index.php
greg_fej1.gif


Utolsó frissítés: 2024.03.18.

A Gregorián Társaság tanfolyamai


Tanfolyamok 2015.
A részletekről itt olvashat.

Fényképek

A 30 órás, bentlakásos kurzus fő célja, hogy a résztvevők ismerjék meg és sajátítsák el a gregorián ének helyét és szerepét a liturgiában, és annak ősi lejegyzés alapján történő éneklési módját, valamint ismerjék meg a gregorián ének történetét, legyenek jártasak liturgikai ismeretekben, gregorián műfaj- és hangnemismeretben.

1986 óta Béres György vezetésével eddig 63 kurzus került megrendezésre az országban több helyszínen, Pannonhalmán kívül Szekszárdon, Kecskeméten Máriabesnyőn, Debrecenben, Erdélyben Székelyudvarhelyen és Kolozsvárott, valamint Szlovákiában, Pozsonyban, amelyeken már többezren megfordultak.

A tanfolyamokon vendégelőadók is tartottak előadást, eddig Dr. Áment F. Lukács OSB, Dobszay László, Mohayné Katanics Mária, Dr. Naszályi Emil OCist, Dr. Nádasi Alfonz OSB, Sulyok Elemér OSB, Tardy László és Szendrey Janka voltak a meghívottak.

A Gregorián Társaság többrétegűvé alakította e tanfolyamokat, 2000 óta pedig - a pedagógusok számára - akkreditált oktatási formában működnek Pannonhalmán, de nyitottak az egyházzenészek, zeneművészeti egyetemek, főiskolák hallgatói, és más érdeklődők számára is. A Gregorián Társaság a tanfolyam elvégzéséről - sikeres záróvizsga után - tanúsítványt ad.  Csak az akkreditált tanfolyam vizsgaköteles.

Több éven át az elméleti oktatásban Dr. Áment F. Lukács, a gyakorlati tárgyakban ifj. Sapszon Ferenc és a mesterkurzus végzett hallgatói közül néhányan (Ruthner Judith, Surmann Mária és Szabóné Polgár Edit) segítettek Béres Györgynek a kibővült rendszerű tanításban.
Jelenleg az oktatást Béres György tanár úr mellett Sapszon Ferenc, Dr. Sztankó Attila és Vadas Tamás végzik. A hallgatóknak módjuk van a kiscsoportos és az egyéni foglalkozásokra is. Visszajáró hallgatóinknak új tartalommal töltjük meg a 30 órás, bentlakásos tanfolyamokat.


Miszlai Gyula: Gregorian

"Hirdetem minden csodás tettedet:
örvendezem és ujjongok benned:
Zsoltárt zengek a te nevednek, Fölséges."

Aranyarcod szemem királyvizébe mártom,
itt a Márton-hegyen, Pannónia halmán,
a tornyokig ömlő levendulacsendben.
Nemcsak a töredelem, s a véghetetlen
magány hozott ide - halállal kitömött élőt -
Ismeretlen Istenem.
Lélegzetünk égig érő harangkötél,
ünnepre hívó énekekkel,
sóhajainkból fecskekönnyű gregorián száll,
ellobban a Napban:
Narrabo omnia mirabilia tua:
Laetabor et exultabo in te:
psallam nomini tuo, Altissime.

A 2001-es tanfolyam beszámolója
A 2003-as tanfolyam beszámolója