index.php
greg_fej1.gif


Utolsó frissítés: 2024.07.22.

TanulmányokA gregorián ének spiritualitása
(Dr. Sztankó Attila)
Jubilate Deo
(Dr. Sztankó Attila)
A gregorián ének újjáéledése
(Béres György)
Nagy Szent Gergely
(Ruthner Judith)
A gregorián múltja és jövöje
(Ruthner Judith)
Beszámoló a Gregorián Ének Kutatásának Nemzetközi Társasága VI. Kongresszusáról
(Bohus Péter)
Nagy Szent Gergely és a nyugati liturgiatörténet: kulcsfigura vagy identitás-elem?
(Harald G. Buchinger)
Liber Regulae Pastoralis
(Czakó István)
Nagy Szent Gergely és a gregorián ének
(Dr. Bohus Péter)
A gregorián esztétikája
(Rostetter Szilveszter)
Egy római Mária-kegykép és -antifóna Nagy Szent Gergely legendájában
(Szilárdfy Zoltán)
A római egyház "saját" zenéjéröl
(Luigi Agustoni)
Reperkussziós hangok a gregorián énekben
(Heinrich Rumphorst)
Liturgikus szövegek közvetítése...
(Prof. Dr. Franz Karl Prassl)
A gregorián ének betanítása
(Ifj. Sapszon Ferenc)
A gregorián ének száz esztendeje
(Godehard Joppich)
A tonus peregrinus – egy tónus ethosza
(Dr. Stanco Attila)
A gregorián mint lectio divina
(Dr. Stanco Attila)
A kinyilatkoztatás hangjának szépsége - 20 éve az Egyház szavának szolgálatában
(Dr. Stanco Attila)
Magyar gregorián ének a szentmise ünneplésében
(Áment Lukács)
Egy offertorium tanítása
(Dr. Stanco Attila)
Puer natus est nobis
(Dr. Sztankó Attila)
Communio Illumina
(Dr. Sztankó Attila)