index.php
greg_fej1.gif


Utolsó frissítés: 2024.05.14.

Budapest, Ferenciek tere 9.
Budapest Pf. 342. 1364
mail@gregoriantarsasag.hu
Elnök: Béres György     H-1053 Budapest Kecskeméti u. 2. II. 11.     (36-1) 317 6124


Közhasznúsági jelentés 2007.

A Gregorián Társaság országos hatókörű közhasznú szervezet, amelynek tiszteletbeli tagjai azon neves zeneszerzők és egyházi méltóságok, rendes tagsága pedig azok az ének-zene tanárok és egyházkarnagyok, akik a Társaság célkitűzésit magukénak vallják.

A Gregorián Társaság alapszabályban meghatározott célja a gregorián ének tanulmányozása, tanítása, művelése és közkinccsé tétele, amelynek érdekében

- támogatja a gregorián ének tanulmányozását, és a tudományos eredmények terjesztését, segíti az egyházzenészek, az énekkarvezetők, a zene és énekpedagógusok, a szeminaristák és a szerzetesek gregorián képzését és továbbképzését

- szorgalmazza az egyházi, a világi és az iskolai énekkarok gregorián éneklését

- felveszi és ápolja a kapcsolatot a külföldi gregorián társaságokkal és intézetekkel

- találkozókat rendez, ahova meghívja a külföldi és belföldi gregorián szakembereket, iskolákat és énekkarokat.

- hangversenyeken, televízióban és rádióban népszerűsíti a gregorián éneket

- segíti a gregorián hangzóanyag kiadását, terjesztését.

A szervezetnek készlete, értékpapírja nincs, vállalkozói tevékenységet nem folytat, cél szerinti juttatásban semmilyen szervezetet vagy személyt nem részesít.

A szervezet vezetőségének tagjai személyi, illetve természetbeni juttatásban nem részesülnek.

A Gregorián Társaság munkáját, programjait 2007-ben a Nemzeti Civil Alapprogram, a Váci Önkormányzat, és a szervezet tagsága támogatta. A NCA segített működési kiadásaink egy részének finanszírozásában (300 000 Ft), a Váci Önkormányzat (100 000 Ft) támogatását a 2008-ban megrendezésre kerülő IV. Váci Nemzetközi Gregorián Fesztivál költségeire kaptuk és fordítjuk. Az 1%-os felajánlásokból kapott összegből (68 779 Ft), valamint az oktatási és művészeti tevékenységből és a CD eladásból befolyt pénzt és az adományokat szintén a Fesztivál költségeinek finanszírozására használjuk fel.

Társaságunk az európai zenetörténetnek egy igen fontos, ám kevéssé ismert, mintegy ezeréves időszakának zenéjével, a gregorián énekkel, annak művelésével, terjesztésével, tanításával foglalkozik.

Ezzel a tevékenységünkkel a közművelődést segítjük, mind a szakma, mind az érdeklődők irányában. Szakmai feladatunknak tekintjük elsősorban az énektanárok és karvezetők képzését, Tanfolyamainkon és rendezvényeinken egy olyan kultúrát közvetítünk a zenén keresztül, amelyen keresztül közelebb kerül mindenkihez a keresztény értékrend, annak erkölcsiségével együtt. Akik az egyetemes kultúrának ezt a szeletét "ízlelik", egy-egy rendezvényről, az ott kapott élményektől lelkileg felfrissülve, szakmailag gazdagodva térnek vissza a mindennapokba munkájukhoz.

A Gregorián Társaság>több intézménnyel (pl. KPSZTI, MALEZI, OMCE) kórusokkal és zeneszerzőkkel valamint iskolákkal is kapcsolatban áll, mert fontosnak tartja, hogy több csatornán és minden korosztály számára közvetlenül eljuttassa az egyetemes kultúra egy olyan részét, amelynek ismerete személyiség-, lélek- és közösségépítő erővel bír.

Ezért rendeztük meg 2007-ben is Pannonhalmán július 2-6-ig az ének-zene tanároknak akkreditált kurzusunkat, hogy rajtuk keresztül is minél szélesebb kör, mégpedig az ifjúság ismerhesse meg ezt a kultúrát. Arra is lehetőséget nyitottunk emellett, hogy az érdeklődők tanfolyamainkon közvetlenül a mesterektől tanulhassanak. Ezeken az alkalmakon ugyanis Béres György, a gregoriánkutatás Európa-szerte ismert tudósa és ifj. Sapszon Ferenc, Liszt-díjas karnagy a vezetőtanárok.

2007. május 4-9-ig a vajdasági Calandrella B. H. Gyermekkórust részesítettük Budapesten intenzív képzésben. A csoporttal ének-zene tanárok is érkeztek, akik a szakmai tudásuk fejlesztésén kívül a bemutató órákon módszertani ismereteiket is növelhették. Az egyhetes intenzív képzés költségeit önerőből illetve az 1%-os felajánlásból finanszíroztuk.

A Gregorián Társaság legintenzívebben székhelyén fejti ki szerepét, hiszen rendszeresen itt énekel együttese, a Schola Gregoriana Budapestinensis példaértékűen a Pesti Ferenceseknél - immár 12. éve. Tudomásunk szerint Magyarországon nincs több ilyen, heti rendszerességgel (minden kedden), és a misén résztvevők ilyen fokú bekapcsolásával zajló gregorián esemény. Ezeken az alkalmakon különféle szociális helyzetű emberek, életkortól és iskolai végzettségtől függetlenül vehetnek részt.

Az együttes ismét meghívást kapott a Mátyás templomba a hagyományos Kodály emlékmisén való közreműködésre március 5-én.

Még két nagyszabású koncert hangzott el Budapesten: az egyik a városmisszió idején a Pesti Ferenceseknél szeptember 18-án, a másik a Szt. Mihály templomban volt "Szt. László dicsérete" címmel szeptember 27-én, ez utóbbiról hangfelvétel készült. A lemez kiadása sajnos még nem realizálódhatott.

Ez utóbbi koncert anyagát Győr városának felkérésére állítottuk össze, ahova meghívást kaptunk a Szt. László Napokra, június 2-ára, ahol is a győri Székesegyházban adtuk elő a narrációval egybekötött gregorián tételeket.

A Gregorián Társaság új együttese, a Schola Sancti Gregorii is nagysikerű és méltó hangversenyt tartott a Bécsikapu téri evangélikus templomban április 2-án Bánffy György Kossuth díjas színművésszel "Gregorián passió" címmel. Ennek anyagából stúdiófelvétel készült, amely szintén kiadásra vár. A passiót német nyelvű narrációval Bécsben április 3-án is előadták. Szintén ez az együttes működött közre a Bárdos Lajos Zenei Hetek Egyházzenei Napján, amikor többek között Béres György tartott tudományos előadást.

Tulajdonképpen a 2007-es esztendőhöz tartozik még egy zenetörténetileg is jeles alkalom: 2008. március 1-jén volt az Egyetemi templomban az a hangverseny, amelyen csupa ősbemutató hangzott el a Cantate Vegyeskar előadásában, ifj sapszon Ferenc vezényletével. Szőnyi Erzsébet, Daróci Bárdos Tamás, Soproni József, Koloss István és Peter Planyavsky írták e műveket elnökünk, Béres György tiszteletére.

Összegezve: A Gregorián Társaság 2007-ben folytatott tevékenységével a korábbiaknál is jobban erősítette a korábbi éveknél több hangverseny rendezésével közművelődési feladatát, és ezzel még inkább ki tudta fejteni a gregorián ének közkinccsé tételét, amely alapvető céljai között szerepel. A hangversenyéletbe való eddigieknél intenzívebb bekapcsolódás újabb szín a Társaság életében. Mindemellett nem hagyott fel hagyományos programjaival sem (kurzusok, előadások, a gregorián ének rendszeres művelése). Béres György munkásságának elismeréseképpen ezért is adta át 2007. június 7-én Dr. Erdő Péter a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Cultura Christiana-, és Belváros-Lipótváros Önkormányzata 2008. január 22-én elnökünknek az V. kerületben végzett közművelődési tevékenységéért Pilinszy-díját.

A 2007-es év meghatározója azonban a 2008. július 3 - 6-ig megrendezésre kerülő IV. Váci Nemzetközi Gregorián Fesztivál előkészületi munkája volt, amely jelenleg is folyik.

Mindezzel, mint közhasznú civil szervezet, teljesíti küldetését a szűk szakmának és az érdeklődőknek egyaránt.

Ezt a jelentést a mellékelt pénzügyi beszámolóval együtt a 2008. március 25-én megtartott közgyűlés elfogadta.

Budapest, 2008. március 25.