index.php
greg_fej1.gif


Utolsó frissítés: 2024.07.22.
Könyv és CD ajánló

Szent László dícsérete gregorián énekekkel


Szent László
A szentekről írt legendák nem hiteles történeti leírások, de a legendák hőseiről, jellemükről, életkörülményeikről, kortársaikról, sőt a korabeli történeti eseményekről is igen sok információt adnak. A középkori legendákat latinul írták, nem tudjuk a szerzőik nevét. Céljuk az volt, hogy a szentek erényei és a velük történt események (legendák, csodák) példát adjanak nekünk, és buzdítást kapjunk tőlük az erények gyakorlásában.

Eleinte szóval, elmesélve terjedt el a legenda, ezért van sok kiszínezett változata. Ezt láthatjuk a később leírt szövegekben is.

Szent László királyt 1192-ben avatták szentté, valószínű ekkortájban írta le a Szent Lászlóról szóló legendát egy pannonhalmi szerzetes. Szerzője nagyon jól ismerte a Bibliát. Arra törekedett, hogy Szent Lászlót úgy állítsa szemünk elé, mint aki életében a legtökéletesebben követte Jézus példáját. A rengeteg dicséretben, amit Szent Lászlóról írt, tökéletesen látjuk az evangéliumi tanácsok megvalósítóját. A vele történt csodát is csak azért írta, hogy buzdítson bennünket Szent László közbenjárását kérni.

A korongon Szent László legendája Kurcz Ágnes fordításában hangzik el. Ahol a legenda írója az evangéliumból vagy zsoltárból idéz, és a szentre vonatkoztatja azt, mint annak megvalósítójára, ott a szkóla hozzáillő gregorián tételt énekel.

Hallgassuk Szent László dicséretét a narrátor előadásában, és elmélkedve véssük szívünkbe, éljük át a gregorián dallam hallatán a hozzánk szóló tanítást, intelmet, buzdítást!

Béres GyörgyLatin szöveg: Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regnumque stirpis Arpadianae gestarum. Szentpétery. II.köt. Budapestini, 1938, 515-527 p.
Stílushű magyar fordítása Kurcz Ágnestől: László király emlékezete. Bp. 1977, 51-58 p.
(Bibliotheca Historica)

Nálunk elfogyott, de a boltokban talán még megtalálható néhány példány.
A CD a következő boltokban megvásárolható 2500 Ft-os áron:

Rózsavölgyi és Ts. Zeneműbolt (Budapest V. Szervita tér)
Kodály Zoltán Zenei Antikvárium (Budapest V. Múzeum körút)
Huszár Gál Könyvesbolt (Budapest V. Deák tér)
Ecclesia Szövetkezet (Budapest, V. Ferenciek tere)
Bencés Könyvesbolt (Budapest V. Ferenciek tere)
Új Ember Kiadó Könyvesboltja (Budapest V. Kossuth Lajos u. 1. Kárpátia udvar)
Szent Antal Könyvesbolt (Budapest II. Margit körút 23.)
Családok és hitoktatók boltja (Budapest V. Kossuth Lajos u. 1. Kárpátia udvar)
Szent István Társulat Könyvesboltja (Budapest V. Kossuth Lajos u. 1. Kárpátia udvar)
Győr, Püspökségi Könyvesbolt (Káptalan domb 1.)
Kolozsvárott és Balatonfüreden az Új Ember könyvesboltjaiban
Pannonhalmi Főapátság (Bencés Kiadó és Eranthis Kft. boltjai)