index.php
greg_fej1.gif


Utolsó frissítés: 2024.07.22.
Könyv és CD ajánló

 

Documenta Musicae Sacrae

Egyházi dokumentumok a szent zenéről

 

            A Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet Bibliotheca Liturgica sorozatának 2. kötete, amely Documenta Musicae Sacrae (A Szent Zene dokumentumai X. Pius pápa Motu propriojától napjainkig) segíti az egyházzenével foglalkozókat (papokat, karnagyokat, kántorokat, énektanárokat, stb.), hogy az őket érdeklő témákban bőséges anyagot találjanak (tárgymutatóval együtt 229 oldal).

            A könyv szerkesztésében hasonló témájú, külföldi kiadványok szolgáltak mintául. Ezek figyelembe vételével öt részre osztottuk el a rendelkezésünkre álló, hatalmas anyagot. Az előszó és a szerkesztői bevezető után II. János Pál pápa 2003. novemberében írt levelét közöljük, amelyet Szent X. Pius pápa, egyházzenei reformokat elindító iratának 100 éves évfordulójáról emlékezett meg.

            A könyv legnagyobb részét az I. fejezet teszi ki, amely a Római dokumentumokat gyűjti össze. Itt pápai iratok, római kongregációk rendelkezései találhatók a szent zene témájáról. Köztük van az a levél is, amely a templomokban tartható hangversenyekről rendelkezik. Nem kevésbé jelentős az a rendelkezés, amely a papnevelő intézetekben és a szerzetesházakban folyó egyházzenei nevelésről szóló alapelveket rögzíti.

            A II. fejezetben a Magyar Püspöki Kar liturgikus rendelkezései találhatók, amelyek az érvényben lévő, templomi énekre vonatkozó szabályokat tartalmazzák. A IV. fejezet magyar egyházunk használatban lévő népénektárainak bevezetőit közli.

            A III. fejezet a liturgikus könyvek egyházzenéről szóló, valamint a gregorián énekeskönyvek (Graduale Romanum, Graduale Simplex, stb.) bevezetőinek ismertetése található.

            Az utolsó fejezetben XVI. Benedek pápának még bíboros korában írt könyvéből, A liturgia szelleme c. művéből az egyházzenéről írt részletet helyeztünk el.

            A fontosabb témák megkeresését a tárgymutató könnyíti meg a marginális számok használatával. Számos kép, kódex töredék található a könyv lapjain.

            A könyv beszerezhető Intézetünknél (1068 Bp. Városligeti fasor 42), és a pesti belvárosban lévő könyvesboltokban.

Verbényi István

 

II. János Pál pápa leveléből

A templomok kántorainak, karnagyainak figyelmébe: "Ha a liturgia összes szereplője - pap, diakónus, akolitusok, ministránsok, felolvasók, zsoltározók, szkóla, a zenészek, a kántor és a hívek - között jó együttműködés alakul ki, akkor megfelelő lelki közeg jön létre, mely a liturgia pillanatában valóban intenzív, átfogó és gyümölcsöző lesz. A liturgikus ünneplés zenei szempontját ezért nem lehet improvizációra, vagy egyénieskedésre építeni, hanem jól irányított és előkészített legyen, összhangban egy kielégítő liturgikus rend normáival és követelményeivel. Ez a gyümölcse a liturgikus nevelésnek".