index.php
greg_fej1.gif


Utolsó frissítés: 2024.07.22.
Könyv és CD ajánló

„Ímhol, az ember” Jézus Krisztus szenvedéstörténete
Károli Gáspár Vizsolyi Bibliája szerint gregorián énekekkel


„Ímhol, az ember” Krisztus szenvedésének történetét (Passio Domini Jesu Christi) már az első századoktól kezdve ünnepélyesen adták elő. A reformáció után a zeneszerzőket nagy művek megkomponálására inspirálta, s csúcspontját Johann Sebastian Bach passióiban érte el.

A korongon levő előadásban a passió szokatlan formájával találkozunk. A szenvedéstörténetben szereplő személyeket (Jézus, Pilátus, Júdás, stb.) nem szólisták szólaltatják meg, de a nép, a tömeg fölkiáltásait (turbák) sem a kórus énekli, hanem az egész történetet színművész olvassa fel a Vizsolyi Bibliából, amelyet Károli Gáspár és társai fordítottak le magyarra, és amely 1590-ben jelent meg nyomtatásban.

A passió egyes jelenetei között gregorián énekeket hallunk a három szent nap liturgiájából, nagyrészt éjszakai zsolozsmájából (matutinum).

Ezek az énekelt betétek (intermedia) részint elmélkedésszerűen idézik Jézus szavait (3. és 5. ének), részint pedig a próféták könyveiből veszik a szövegüket, és a szenvedő Krisztusra vonatkoztatják azokat. „Mint levágásra szánt juhot vitték el, és midőn rosszul bántak vele, nem nyitotta meg a száját.” (9. ének). A 10. énekben mintha maga Jézus panaszkodna Jeremiás szavaival: „Választott szőlőm, én ültettelek: hogyan változtál keserűvé, hogy engem keresztre feszíts?” A 11. énekben Jézus népéhez fordul, aki éppen halálát követeli: „Én népem, te ellened mit vétettem?”

Van, hogy a szövegköltő kiegészíti Jézus szavait: „ Ti futásnak eredtek, én pedig megyek föláldoztatni értetek.” (4. ének); „Vagy nem látjátok-e Júdást, miként nem alszik, hanem siet engem átadni a zsidóknak?” (6. ének).

A Stabat Mater szekvencia Mária keserves fájdalmát sírja el (13. ének).

Egyes tételek szövegei pedig néhány szóval foglalják össze a történteket (2., 7., 8. és 14. ének).

Az 1. ének szövege Pál apostoltól származó idézet, amely szépen fejezi ki, hogy Krisztus nem hiába szenvedett értünk. Kereszthalálával mindnyájunkat megváltott, a feltámadás reményét hozva el. „Ezért az Isten fölmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, mely minden név felett van.” (Fil 2, 9)

Béres György


Nálunk elfogyott, de a boltokban talán még megtalálható néhány példány.

A CD a következő boltokban megvásárolható 2500 Ft-os áron:

Rózsavölgyi és Ts. Zeneműbolt (Budapest V. Szervita tér)
Kodály Zoltán Zenei Antikvárium (Budapest V. Múzeum körút)
Huszár Gál Könyvesbolt (Budapest V. Deák tér)
Ecclesia Szövetkezet (Budapest, V. Ferenciek tere)
Bencés Könyvesbolt (Budapest V. Ferenciek tere)
Új Ember Kiadó Könyvesboltja (Budapest V. Kossuth Lajos u. 1. Kárpátia udvar)
Szent Antal Könyvesbolt (Budapest II. Margit körút 23.)
Családok és hitoktatók boltja (Budapest V. Kossuth Lajos u. 1. Kárpátia udvar)
Szent István Társulat Könyvesboltja (Budapest V. Kossuth Lajos u. 1. Kárpátia udvar)
Győr, Püspökségi Könyvesbolt (Káptalan domb 1.)
Kolozsvárott és Balatonfüreden az Új Ember könyvesboltjaiban
Pannonhalmi Főapátság (Bencés Kiadó és Eranthis Kft. boltjai)