index.php
greg_fej1.gif


Utolsó frissítés: 2024.05.14.

Nagy Szent Gergely Jubileumi Éve - 2004 - 20052005. március 12. Nagy Szent Gergely Jubileumi Év záró napja

Név Vezető Műsor Szolgálat Alapítás A kórusról
Kőbánya Férfikar

(Bp.)
Inguszné Dr. Barabás Rita Co. Dico vobis
Co. Narrabo
15 Alkalmanként
Kőbányai Szt. László templom
1904. !!!!!! Alapítók: vasmunkások

’90. profilváltás: egyházzene is

Pannonhalma két gregorián kurzus

Dalos-találkozók, külföldi turnék
Bárdos Lajos Schola

(Bp.)
N. Békés Gyöngyi In. Adorate Deum

Pueri Hebraerorum
20 Alkalmanként

Szt. Imre templom, Szt. Gellért templom
1992. Bárdos iskola diákjai
Óbecsei Schola Cantorum

(Vajdaság)
Nagy Ottilia Ubi caritas 25 Vasárnaponként

óbecsei Nagyboldogasszony templom
1996. Cél: értékes egyházzene népszerűsítése fiataloknak

CD egyházi év

Turnék: Vajdaság, Magyarország Szlovákia
Veritas Schola

(Szolnok)
Szabóné Polgár Edit Gr. Christus factus est

Co. Hoc corpus
13 Szolnoki Belvárosi templom 1990. Csak gregoriánt énekelnek,

minden felekezet hívja őket,

a tagok gyerekei is velük énekelnek
Mustármag Keresztény Általános Iskola Kiskórusa

(Fót)
Kún Attiláné Gr. Laetatus sum

Co. Qui manducat ??

Jesu dulcis memoria ??
20 Havi 3-4 Osztálymisék és a környék templomai 2 éve Heti 1 énekóra, 2 kóruspróba Tordatúr: gregorián gyerektábor
Diósdi Katolikus Templom Szkólája Sirákné Kemény Kinga Gloria laus (proc. ének)

Ubi caritas
15 Minden vasárnap 2004. A szolgálat hívta életre a szkólát
Diósdi Nőikar Kamaraegyüttese Sirákné Kemény Kinga Resp. Jerusalem surge

In. Oculi mei
10   Nőikar: 1988. Kamara: 2002. Kamaraegyüttes zenetörténeti kirándulásként harmadszor énekel gregoriánt
Szent Márton Kamarakórus

(Bp.)
Dr. Áment Ferenc Lukács OSB In. Da pacem Domine IX. Gloria 12 Pannonhalmi ünnepeken

és Nagyhéten
1999. Most Budapesten élő volt pannonhalmi diákok

Turnék itthon és külföldön (főleg bencés apátságokban)
Schola Cantorum Miskolcinensis Gomány Nóra In. Laetare Jerusalem

Co. Amen, dico vobis
9 m-i Selyemréti és Mindszenti t. 2002. Miskolci Kántorképző diákjai
Gaudium Carminis

(Isaszeg)
Surmann Mária Co. Hoc corpus

In. Laetetur cor meum
15 Hó 1. vasárnapján Isaszegi katolikus és református templom 1990. Többszörösen fesztiváldíjasok

Többszólamú művek is, de gregoriánt nagyon szeretik
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Exsultate Fiú-vegyeskara

(Bp.)
Tóth Márton In. Rorate ??

Co. Ecce virgo ??

Co. Per signum crucis ??
20 Szt. Anna és más templomok évente négy-ötször 1998. KZMK 5-12 o. fiuk

Legfőbb cél a szolgálat (minta: az angol katedrális iskolák)
Schola Gregoriana Budapestinensis Béres György In. Exsurge quare

Gr. Angelis suis
12 Pesti Ferencesek Minden kedden 1994. Gregorián Társaság keretében működik, főleg énektanárokból áll. A nyári kurzusokon szinte mindig mindenki résztvesz, mesterkurzuson is többen végeztek

Szívesen mennek szkólabemutatókra