index.php
greg_fej1.gif


Utolsó frissítés: 2024.05.14.

Nagy Szent Gergely Jubileumi Éve - 2004 - 2005 

NAGY SZENT GERGELY ÉV

Gregorius praesul... anno circulo

Gergely elöljáró, azaz Nagy Szent Gergely pápa "anno circulo", tehát egy kerek évig áll majd az egyházzenei élet fókuszában. Sokak reménysége szerint az ünnepsorozat hatására még inkább élővé válik újra a gregorián ének, amely közvetlen erejével nagy hatást fejt ki a mai hallgatóra is, de még inkább azokra, akik a liturgiában aktívan részt vesznek.

Március 12- én ünnepeljük Nagy Szent Gergely pápa halálának 1400. évfordulóját.

Kodály Zoltán saját akarata volt, hogy ha érte misét mondanak halála után, azon mindig csak gregorián énekek hangozzanak fel. Ezért minden évben március első hétfőjén a Mátyás templomban az ő lelki üdvéért bemutatott szentmisén, a Requiem liturgiájában a szövegeket latinul, gregorián dallamokon énekeljük, március 6-i halálára emlékezve. Ez a hagyomány a Mester halálának egy éves évfordulója, azaz 1968 óta él. A szentmisére az ország számos vidékéről érkeznek énekkarok, akik a mise állandó részeit délután 5 órától együtt is próbálják. A szentmise után Kodály műveiből összeállított egyházzenei áhitatot tart egy-egy előre főlkért kórus. Az idén a Pange lingua teljes, orgonás sorozata fog megszólalni a Mátyás templom énekkarának előadásában Tardy László vezényletével, Hock Bertalan közreműködésével.

Hogyan kerül egy egyházzenei ünnepsorozatba a képzőművészet? A válasz Nagy Szent Gergely tevékenységében rejlik, hiszen az ő korában komoly viták, sőt "tettleges állásfoglalások" zajlottak az ikonok megítélésével kapcsolatban.  Némelyek ugyanis összerombolták a képeket, bálványnak titulálva azokat. Gergely azonban lesöpörte ezt a véleményt azzal, hogy a képek az írástudatlanok számára hordozzák az egyház tanításait. A képzőművészeti pályázatot Nagy Szent Gergely tiszteletére a katolikus iskolák tanulói számára hirdette meg a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium és a Gregorián Társaság. Ezidáig több, mint hatvan, tetszőleges technikával készült pályamű érkezett be, amelyek legkiválóbbjai kerülnek kiállításra.

Az előesemények után izgalmas lesz az ünnepélyes megnyitó március 13-án. Látványos eseményekben sem lesz hiány a budai Várban ezen a napon. A Mátyás templom előcsarnokába ideiglenes postahivatal költözik, ahol elsőnapi pecsétes levelezőlapokhoz lehet hozzájutni. Továbbá lesz még egy olyan dolog is, ami a Szentháromság téren fog üzemelni, nem lehet a templomba telepíteni, lévén igen hangos. Egy éremverő masina működik majd ott, amely szép Gergely-érméket gyárt mindenkinek, aki veszi a bátorságot, hogy egy hatalmas lendülettel a lapos fémből ezt elővarázsolja.

Egy régi kódexben ábrázolták Szent Gergelyt úgy, amint egy gyönyörű pulpitusnál ül, és egy nagy könyvbe ír. Nos, ez a gyönyörű pulpitus is "életre kel", mindenki odaülhet hozzá, sőt lúdtollal maga is kipróbálhatja, hogyan írták régen a szerzetesek a scriptoriumban, azaz az íróműhelyben a szövegek fölé a dallamokat.

Déli egy órakor veszi kezdetét a szkólák nagyszabású, ünnepi bemutatója, amelyre 18 együttes érkezik az ország minden részéről. Ezek a szkólák azután együtt fogják énekelni a mise állandó részeinek azokat a dallamait, amelyek valószínüleg a legrégebbiek. (Lásd a ZeneSzó 2003/9. és a Magyar Kórus 2003/2. számának kottamellékletét: IV. Kyrie, Sanctus, Agnus, XV. Gloria, I. Credo) A közös liturgiában, éneklésben mindenki részt vehet (próba 15 órakor a templomban). Az ünnepi megnyitó szentmisét Erdő Péter esztergomi bíboros-érsek pontifikálja. A változó részek gregorián dallamait a Béres György vezette Schola Gregoriana Budapestinensis és az ifj. Sapszon Ferenc által vezetett Cantate Vegyeskar szolgálatában hallhatjuk.

Különleges esemény lesz az a rendkívül változatos témákat felölelő előadás-sorozat, amely a Magyar Liturgikus és Egyházzenei Intézet (MALEZI) székházában kerül megrendezésre. Íme a részletes program "no comment": Dr Baán István: Nagy Szent Gergely és a bizánci egyház; Dr. Harald Buchinger: Nagy Szent Gergely és a nyugati egyház liturgiája; Dr Verbényi István: Nagy Szent Gergely a lelkipásztor; Dr Ladocsi Gáspár: Nagy Szent Gergely "Defensor urbis"; Dr. Barna Gábor: "Szent Gergely doktornak, híres tanítónknak az ő napján,…" - A Gergelyjárás szokástörténeti háttere; Dr. Szilárdfy Zoltán: Egy római Mária-kegykép és - antifóna Nagy Szent Gergely legendájában.

Egy-egy ősbemutatón jelen lenni - mindig megható, emlékezetes helyzet. A Jubileumi Évben nyolc ilyen felemelő koncertnek lehetünk majd részesei. Béres György invenciója termékenyítően hatott a zeneszerzőkre, és ennek köszönhetően egy olyan koncertsorozat jött létre, amelyen több más darab mellett egy-egy szerző gregorián dallamok (mise-ordináriumok) által ihletett, azok felhasználásával komponált, liturgikus használatra szánt, többszólamú mise-kompozíciójának első megszólalásánál lehetünk jelen, annak minden izgalmával, kétkedésével, rácsodálkozásával és felfedező örömével együtt. A zeneszerzők Franz Danksagmüller (Sanktpölten), Daróczi Bárdos Tamás, Petr Eben (Prága), Gyöngyösi Levente, Kiss Zsuzsanna, Kolos István, Mohay Miklós, Peter Planyavsky (Bécs) és Soproni József. A vállalkozó kedvű karnagyok pedig Erdei Péter, Fischer Edina, Kollár Éva, Párkai István, ifj. Sapszon Ferenc és Tardy László.

Ruthner Judith