index.php
greg_fej1.gif


Utolsó frissítés: 2024.03.18.

Béres György

karnagy, tanár, nyugalmazott plébános

Makón született 1928. január 27-én. 1951-ben szentelték pappá, két évig káplánként működött, majd a kőbányai Szent László templom kántora és karnagya volt. 1954-56-ig az Esztergomi Szemináriumban gregoriánt és liturgikát tanított, valamint vezette az Esztergomi Bazilika kórusát.

1956-ban elhagyta Magyarországot. Zenei tanulmányait 1953-56 között Harmat Artúrnál, Bárdos Lajosnál, Werner Alajosnál és Gergely Ferencnél magánúton, majd 1957-61-ig a Bécsi Zeneakadémia egyházzenei tanszakán végezte. 1965-től a Bécsi Egyházkerületben volt segédlelkész. 1978-94-ig Németországban (1984-ig Dom Eugene Cardine vezetésével) egy kutatócsoportban dolgozott a gregorián mise propriumának restituálásán. 1972-től scholát vezetett a Német Lovagrend templomában.

1979-tól volt plébános Bécsben (Glanzing). A nyolcvanas években a Bécsi Egyetemen és Salzburgban a Mozarteumban tanította a gregorián szemiológiát. 1985-ben kezdte e tudomány megismertetését Magyarországon, később Szlovákiában és Erdélyben, ahol rendszeresen tart tanfolyamokat. Tanított és scholát vezetett Pozsonyban és jelenleg is Budapesten (OMCE Egyházkarnagyképző, Schola Gregoriana Budapestinensis). Az Arezzoi Nemzetközi Kórusverseny gyakran meghívott zsűritagja volt.

Kezdeményezésére alakult meg 1990-ben a Gregorián Társaság, amelynek 2014-ig választott elnöke volt. A Váci Nemzetközi Gregorián Fesztiválok életre hívója, főrendezője és művészeti vezetője.

Béres György fotógaléria