index.php
greg_fej1.gif


Utolsó frissítés: 2021.09.16.

Budapest, Ferenciek tere 9.
Budapest Pf. 342. 1364
mail@gregoriantarsasag.hu
Elnök: Béres György     H-1053 Budapest Kecskeméti u. 2. II. 11.     (36-1) 317 6124


Közhasznúsági beszámoló
2009 - I. A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló

A Gregorián Társaság országos hatókörű közhasznú szervezet, amelynek tiszteletbeli tagjai azon neves zeneszerzők és egyházi méltóságok, rendes tagsága pedig azok az ének-zene tanárok és egyházkarnagyok, akik a Társaság célkitűzésit magukénak vallják.

A Gregorián Társaság alapszabályban meghatározott célja a gregorián ének tanulmányozása, tanítása, művelése és közkinccsé tétele, amelynek érdekében
- támogatja a gregorián ének tanulmányozását, és a tudományos eredmények terjesztését, segíti az egyházzenészek, az énekkarvezetők, a zene és énekpedagógusok, a szeminaristák és a szerzetesek gregorián képzését és továbbképzését
- szorgalmazza az egyházi, a világi és az iskolai énekkarok gregorián éneklését
- felveszi és ápolja a kapcsolatot a külföldi gregorián társaságokkal és intézetekkel
- találkozókat rendez, ahova meghívja a külföldi és belföldi gregorián szakembereket, iskolákat és énekkarokat.
- hangversenyeken, televízióban és rádióban népszerűsíti a gregorián éneket
- segíti a gregorián hangzóanyag kiadását, terjesztését.

A szervezetnek készlete, értékpapírja nincs, vállalkozói tevékenységet nem folytat, cél szerinti juttatásban semmilyen szervezetet vagy személyt nem részesít.

A szervezet vezetőségének tagjai személyi, illetve természetbeni juttatásban nem részesülnek.

A Gregorián Társaság munkáját, programjait 2009-ban a Belváros-Lipótvárosi Önkormányzat, és a szervezet tagsága támogatta. Az V. kerületi Önkormányzat (100 000 Ft) támogatását és az 1%-os felajánlásokból kapott összegből (134 000 Ft), valamint az oktatási és művészeti tevékenységből és a CD eladásból befolyt pénzt a három CD lemez kiadás és működés finanszírozására használtuk fel.

Társaságunk az európai zenetörténetnek egy igen fontos, ám kevéssé ismert, mintegy ezeréves időszakának zenéjével, a gregorián énekkel, annak művelésével, terjesztésével, tanításával foglalkozik. Ezzel a tevékenységünkkel a közművelődést segítjük, mind a szakma, mind az érdeklődők irányában. Szakmai feladatunknak tekintjük elsősorban az énektanárok és karvezetők képzését, Tanfolyamainkon és rendezvényeinken egy olyan kultúrát közvetítünk a zenén keresztül, amelyen keresztül közelebb kerül mindenkihez a keresztény értékrend, annak erkölcsiségével együtt. Akik az egyetemes kultúrának ezt a szeletét "ízlelik", egy-egy rendezvényről, az ott kapott élményektől lelkileg felfrissülve, szakmailag gazdagodva térnek vissza a mindennapokba munkájukhoz.

A Gregorián Társaság több intézménnyel (pl. KPSZTI, MALEZI, OMCE) kórusokkal és zeneszerzőkkel valamint iskolákkal is kapcsolatban áll, mert fontosnak tartja, hogy több csatornán és minden korosztály számára közvetlenül eljuttassa az egyetemes kultúra egy olyan részét, amelynek ismerete személyiség-, lélek- és közösségépítő erővel bír.

Ezért rendeztük meg 2009-ben is Debrecenben július 6 - 10-ig az ének-zene tanároknak akkreditált kurzusunkat, hogy rajtuk keresztül is minél szélesebb kör, mégpedig az ifjúság ismerhesse meg ezt a kultúrát. Arra is lehetőséget nyitottunk emellett, hogy az érdeklődők tanfolyamainkon közvetlenül a mesterektől tanulhassanak. Ezeken az alkalmakon ugyanis Béres György, a gregoriánkutatás Európa-szerte ismert tudósa és ifj. Sapszon Ferenc, Liszt-díjas karnagy a vezetőtanárok.

A Gregorián Társaság legintenzívebben székhelyén fejti ki szerepét, hiszen rendszeresen itt énekel együttese, a Schola Gregoriana Budapestinensis példaértékűen a Pesti Ferenceseknél – immár 14 éve. Tudomásunk szerint Magyarországon nincs több ilyen, heti rendszerességgel (minden kedden), és a misén résztvevők ilyen fokú bekapcsolásával zajló gregorián esemény. Ezeken az alkalmakon különféle szociális helyzetű emberek, életkortól és iskolai végzettségtől függetlenül vehetnek részt.

Az Schola Gregoriana Budapestinensis ismét meghívást kapott a Mátyás templomba a hagyományos Kodály emlékmisén való közreműködésre március 2-án. Ezen kívül még három alkalommal énekelt különböző alkalmakon és helyszíneken az együttes az év folyamán: szeptember 27-én a Szent István Bazilikában a III. Szakrális Művészeti Hetek záróünnepségén, november 28-án a Pesti Jézus Szíve templomban az ünnepi adventi gyertyagyújtáson és az azt követő szentmisén valamint december 13-án az alig egy éves Újpalotai Templomban, ezzel missziós tevékenységét is folytatva.

Az esztendő első hónapjaiban, januártól márciusig az MR3 Bartók Rádió tizenegy részes sorozatban sugározta a IV. Váci Nemzetközi Gregorián Fesztivál hangverseinek részleteit.

Egerben került megrendezésre április 18-án a XVI. Országos Tanulmányi Nap, amelynek szakmai előadásán sok kántor és énektanár vett részt, a szkólák bemutatóján és az érseki szentmisén pedig nyolc együttes énekelt.

Legnagyobb örömünk, hogy az év folyamán három CD lemez kiadását tudtuk megvalósítani. Az első a IV. Váci Nemzetközi Gregorián Fesztivál együtteseinek felvételeiből való válogatás, amely a Fesztivál kötelező darabjául és mottójául választott "Ecce quam bonum" címet viseli. A második "Imhol az ember" címmel a passiótörténet feldolgozása rangos előadókkal, a gregorián tételeket mintegy kontemplációként a bibliai események közé fűzve, a harmadik pedig a "Szent László dicsérete", amely nagy királyunk legendáját mutatja be gregorián énekekkel átszőve.

Összegezve: A Gregorián Társaság 2009-ben folytatott tevékenységével tovább erősítette közművelődési feladatát, és ezzel még inkább ki tudta fejteni a gregorián ének közkinccsé tételét - különösen a három CD album kiadásával - amely alapvető céljai között szerepel. Mindemellett nem hagyott fel hagyományos programjaival sem (kurzusok, előadások, szakmai nap, a gregorián ének rendszeres művelése).

Mindezzel, mint közhasznú civil szervezet, teljesíti küldetését a szűk szakmának és az érdeklődőknek egyaránt.

Ezt a jelentést a mellékelt pénzügyi beszámolóval együtt a 2010. március 23-án megtartott közgyűlés elfogadta.

Budapest, 2010. március 23.