index.php
greg_fej1.gif


Utolsó frissítés: 2021.09.16.

Nagy Szent Gergely Jubileumi Éve - 2004 - 2005Veszprémi gregorián nap programja

2004. november 13.

 

10.00 ó: érseki gregorián szentmise (Árpádházi Szt. Margit templom)

A szentmisét Dr. Márfi Gyula érsek tartja.

11.30 ó: gregorián szimpozion (Városi Művelődési Központ):

Dr. Varga István, Béres György, Dr. Bohus Péter, Rostetter Szilveszter előadásai

15.00 ó: Veszprémi Főegyházmegyei énekkarok hangversenye (Egyetem aulája):

Schola Gregoriana Budapestinensis, vez. Dr. Béres György

Szentkirályszabadjai templom énekkara, vez. Kondor Kolos

Veszprémi Szt. Margit kórus, vez. Rostetter Sz.

Veszprémi Szt. László templom kórusa, vez. Csóka Richárdné

Veszprémi Magyarok Nagyasszony templom kórusa, vez. Kondor Kolos,

Veszprémi Padányi Biró Márton Gimnázium énekkara, vez. Zámbó István

Tihanyi apátsági templom kórusa, vez. Varró Krisztina, Farkas Géza

Herendi Szt. Euszták templom kórusa, vez. Wéber Gyula

Schola Regina, vez. Rostetterné Nagy Rita

Keszthelyi Kármel kórus, vez. Pálné Sz. Klára

Orlando kamarakórus, műv. vez. Vikmann Pál

Hóvirág kamarakórus

Liszt Ferenc kórustársaság Kollár Kálmán

Veszprém Város vegyeskara Erdélyi Ágnes

 

A hangverseny után közös énekes gregorián zsolozsma (Egyetem aula)

19.00 ó: orgonahangverseny – Friedler Magdolna  (Árpádházi Szt. Margit templom)

 

Az ünnepnap rendezői és támogatói:

Veszprém Főegyházmegye Érseki Hivatala

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Szent Margit Plébánia, Veszprém

Veszprémi Egyetem

Városi Művelődési Központ, Veszprém

Veszprémi Megyei Közművelődési Intézet

A rendezvény felelős szervezője: Dr. Bohus Péter Főegyházmegyei Főzeneigazgató