index.php
greg_fej1.gif


Utolsó frissítés: 2022.06.22.

A Gregorián Társaság nemzetközi fesztiváljai
4. Fesztivál
           2008. július 3 - 6.
Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum!
Íme, mily jó és mily gyönyörűséges, ha együtt laknak a testvérek!


A nyílt napon bemutatkozó együttesek

Exultate Cantores (Budapest)

Vez.: Tóth Márton

A középkor óta a katedrálisi iskolák jellemző együttese a fiúvegyeskar. Ezért volt fontos, hogy e tradícióhoz csatlakozva a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolának is legyen – a gyermekkar és leánykar mellett – ilyen együttese.

Az Exsultate fiúvegyeskar 1992-ben alakult ifj. Sapszon Ferenc vezetésével. A kórust az iskola 5-12. osztályába járó fiú tanulók alkotják. Az Exsultate fiúvegyeskar – mint az iskola többi kórusa is – rendszeres egyházi szolgálatot lát el, amelyen mindig megszólalnak gregorián tételek is.

Az Exsultate Cantores azzal a céllal alakult - a kórus énekeseiből – hogy még több gregorián éneket tanulva egyre jobban elmélyedjen ebben a csodálatos művészetben.


Diósdi Nőikar Kamarakórusa (Pest megye)

Vez.: Sirákné Kemény Kinga

A Diósdi Nőikar 1988-ban alakult. A kórus széles komolyzenei repertoárján világi és egyházi kórusművek egyaránt szerepelnek. 2002 óta különös gondot fordítottak arra, hogy a gregorián énekkel is többet foglalkozzanak. Mivel liturgikus szolgálatot a kórus nem lát el, így egyházi koncertjeiken csendülnek fel ezek művek. Az egyébként 35 fős kórusból általában 14-16 énekes vállalja a külön felkészülést. Ez a kamarakórus immár többedik alkalommal lép fel kizárólag gregorián tételekkel különböző egyházzenei rendezvényeken. Műsoraikat tematikusan állítják össze a koncertekre úgy, hogy műfajilag - ennél fogva előadásmódbeli különbségeket is felvillantva - színes legyen, más esetekben pedig a liturgikus időt tartják szem előtt.

A kórus életében jelentős helyet foglalnak el jótékonysági hangversenyek, amelyek adományait eljuttatják a rászorultaknak idehaza, de ha szükséges Ázsiáig. Rendkívül széles nemzetközi kapcsolataik révén gyakran látnak vendégül kórusokat, illetve tesznek hangversenykörutakat külföldön.


Gloria Dei – Homo Vivens (Pozsony)

Vez.: Gloria Braunsteiner

A Nagyszombati Egyetem Teológiai Fakultásának szkóláját 2004-ben alapította vezetője, miután németországi tanulmányai befejeztével a Pozsonyban székelő Fakultáson kezdte munkásságát. A szkóla rendszeresen részt vesz a liturgián (egy vagy két alkalommal szemeszterenként), papszentelés alkalmával is végzett már szolgálatot, Szlovákiában koncert-meditációt is énekelt néhány alkalommal.


Gaudium Carminis Kamarakórus (Isaszeg, Pest Megye)

Vez.: Surmann Mária

Az isaszegi Gaudium Carminis fesztiválkórus minősítésű női kamarakórus, 1990. október 1-jén, a Zene Világnapján alakult, a helyi művelődési ház együtteseként. Támogatója Isaszeg Nagyközség Önkormányzata. A kórus létszáma 10-15 fő, művészeti vezetője: Surmann Mária énekművész.

Repertoárja világi és az egyházi többszólamú művekből tevődik össze, ezen belül a gregorián ének megszólaltatása kiemelt szerepet kap.

A kórus közreműködik a községi élet jelentős eseményein: nagyközségi ünnepeken, kiállítás megnyitókon, egyházi szolgálatot lát el nagyobb ünnepeken, és minden hónap első vasárnapján a katolikus templomban énekel szentmisén, illetve alkalmanként szolgál a református istentiszteleteken is. Minden évben fellép az Isaszegi Művészeti Napok komolyzenei hangversenyén, valamint rendszeresen részt vesz a Gregorián Társaság által szervezett schola-találkozókon.