index.php
greg_fej1.gif


Utolsó frissítés: 2022.06.22.

A Gregorián Társaság nemzetközi fesztiváljai
4. Fesztivál
           2008. július 3 - 6.
Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum!
Íme, mily jó és mily gyönyörűséges, ha együtt laknak a testvérek!


A Fesztiválról

A Gregorián Társaság Béres György kezdeményezésére 1990. december 11-én alakult, az európai zenetörténetnek egy igen fontos, ám kevéssé ismert, mintegy ezeréves időszakának zenéje, a gregorián ének tanulmányozását, tanítását, művelését és közkinccsé tételét tűzve ki célul. Az alapítás óta tartott negyvennyolc tanfolyamon mintegy ezerötszáz hallgató vett részt, Az ország különféle helyszínein megrendezett tizenöt Tanulmányi Napon, valamint a Bárdos Lajos Zenei Hetekkel közösen szervezett találkozókon megteremtette olyan szkólatalálkozók lehetőségét, amelyeken előadások is elhangzanak. 2004. március 12-én kezdődő Nagy Szent Gergely Jubileumi Évben egy éven át tartó ünnepségsorozat zajlott, amelynek eseményei átfogták az országot, és felölelték a püspöki szentmiséket, hangversenyeket, szkólatalálkozókat, kiállításokat, előadásokat, szakmai napokat, rajz- és énekversenyeket. 45 alkalmon 61 eseményt zajlott az ország 33 különböző helyszínén. A kortárs zene és a gregorián élő kapcsolatát szorgalmazásának köszönhetően született 11 új egyházi kompozíció Daróci Bárdos Tamás, Petr Eben, Gyöngyösi Levente, Koloss István, Peter Planyavsky, Soproni József és Szőnyi Erzsébet tollából. A Gregorián Társaság legfontosabb célja azonban a gregorián ének liturgiai gyakorlatának szorgalmazása.

A nemzetközi fesztiválokon is ez a gondolat az iránytű, fő cél, hogy a résztvevők a gregorián éneket ott ismerjék meg és éljék át, ahol az keletkezett – a liturgiában. Ezért a most megrendezett fesztivál éppen úgy, mint a 1998-ban, 2002-ben és 2005-ben lezajlottak gerincét a liturgikus alkalmak alkotják, mivel ott tapasztalható meg a gregorián ének imádságos lelkülete és művészi értéke. A gregorián szentmisék állandó részeinek éneklésébe éppen ezért mindenki bekapcsolódhat, amelyre előre lehet készülni. A kották hozzáférhetők a Magyar Kórus 2007. decemberi és a ZeneSzó 2008/2. számában, vagy innen letölthetők. Csütörtökön és vasárnap a XI., szombaton pedig a IX. gregorián miseordinárium hangzik el. Dr. Seregély István, Takács Nándor és Dr. Beer Miklós celebrálják a váci miséket, de Budapesten is bemutatásra kerülnek gregorián misék.” A változó részeket (proprium) és a gregorián zsolozsmákat (laudes, vesperás) a meghívott szkólák éneklik.

Az 2008-as fesztiválra Ausztriából, Észtországból, Japánból, Magyarországról és Olaszországból és érkezik nyolc szkóla. hogy bemutassa, hogyan interpretálja a közös római hagyomány gregorián énekeit. Az invitálást professzionális színvonalú munkájuk miatt kapták. Vezetőik maguk is kutatók, akiknek elméleti tudásuk ily módon szoros kapcsolatban áll a gyakorlattal. Ezek az együttesek szoros kapcsolatban állnak a liturgiával, és a szövegen alapuló zeneiség a vezérlőelvük az interpretációban, amelynek alapját a legrégebbi kódexek dallamrajzai alkotják, amelynek értelmezése a Rómából kiinduló és mára a Nyugat-Európában működő zeneművészeti egyetemeken és főiskolákon megismerhető új tudomány, a gregorián szemiológia kutatásainak eredménye.

A fesztivál eseményei között jelentős helyet foglal el a nyolc gregorián hangverseny, amelyből öt Vácott, három pedig Budapesten hangzik el. Az együttesek gregorián interpretációjának összehasonlításához a hangversenyeken mindegyik együttes egy alkalommal bemutatja az Ecce quam bonum kezdetű gradualét, ami a fesztivál központi gondolatát is kifejezi: mily jó, ha együtt laknak a testvérek, hiszen ez a liturgiában valósul meg a leginkább, éppen ott ami a gregorián ének igazi közege. A liturgiai gondolkodást tükrözi ennek a fesztiválnak az a különleges vonása is, hogy az együttesek tematikus anyagot adnak elő, a hangversenyeken egy-egy ünnep, vagy 20 évközi vasárnap énekeit szólaltatják meg, olyan anyagot, amely a szkólák gyakorlatában is gyakran előfordul, tehát sokan ismerik.

A Fesztivál másik célja, hogy az interpretáción túl a mögötte álló gregorián kutatásokba is betekintést nyújtson. A Gregorián Társaság nemzetközileg elismert kutatókat hívott meg, akik ebben a témakörben tartják előadásaikat: Prof. Dr. Godehard Joppich, az Esseni Ruhr Folkwang Zeneművészeti Egyetem ny. gregorián professzora és Mag. Xaver Kainzbauer, a Salzburgi Zeneművészeti Egyetem (Mozarteum) gregorián tanára. Mind a ketten évtizedek óta aktív kutatói a gregorián éneknek, Dr. Godehard Joppich évekig együtt dolgozott a gregorián szemiológia megalapítójával, Eugene Cardine-nal. Maguk is vezetnek szkólát, ezáltal nagy gyakorlattal rendelkeznem a gregorián ének interpretációja terén.

A Fesztivál már az eddig bemutatott alkalmak gazdagságát tekintve is egyedi, de ezeken túlmenően további érdekességeket is felkínál.

A szombati Nyílt Nap keretében több hazai és határon túli szkóla mutatkozik be. Erre a kiemelt napra amatőr együtteseket hívtunk, akik sokat tanulhatnak az itteni tapasztalatokból. Elsősorban fiatalokból álló együttesek jönnek, akiknek a liturgiai és koncertélményeken túl egyéb érdekes szórakozásra is lehetőséget biztosítunk. Ezen a napon kódexmásoló, éremverő és jelvénykészítő műhely is fog működni.

A Fesztivál ideje alatt az Apor Vilmos Főiskolán szakmai és képzőművészeti kiállítások lesznek megtekinthetők. A Gregorián hangjegyírás hasznos áttekintést nyújt az előadásokon hallottakhoz. A társművészetek is beépültek a programba, a gregorián szellemiségébe és a keresztény értékekbe való elmélyülést két kiállítás is segíti. Balog Tünde textiljei és Hermann János miniatúrafaragványai méltó miliőt teremtenek a Fesztivál egyik fő helyszínén.