index.php
greg_fej1.gif


Utolsó frissítés: 2022.06.22.

A Gregorián Társaság nemzetközi fesztiváljai
4. Fesztivál
           2008. július 3 - 6.
Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum!
Íme, mily jó és mily gyönyörűséges, ha együtt laknak a testvérek!


A meghívott előadók

Prof. Dr. Godehard Joppich (Németország)

1957 és 1962 között filozófiát és teológiát tanult. 1965 és 1972 között Eugène Cardine-tól gregorián szemiológiát hallgatott Rómában. 1972-1980 között a Müncheni Zeneművészeti Főiskolán gregorián éneket tanított. 1980-tól 1992-ig a gregorián ének és a liturgika professzora volt az Esseni Folwang Zeneművészeti Főiskolán. Kezdeményezője és vezetője volt az 1984-ben Essenben induló öt éves nemzetközi paleográfiai és szemiológiai kurzus nak, azóta is több nemzetközi gregorián tanfolyam meghívott előadója. 1990-től a Frankfurt am Main-i Zeneművészeti Egyetemen tanított gregorián éneket. Különböző szkólákkal 25 gregorián CD felvételt készített. A német nyelvű gregorián zsolozsma repertoárjának megalkotója, a háromkötetes Deutsche Antiphonale és több német gregorián énekeskönyv összeállítója. A gregorián szemiológia témájában számos tudományos cikket publikált, annak egyik legismertebb kutatója, aki már a tudomány "bölcsőjénél" is jelen volt.


Mag. Xaver Kainzbauer (Ausztria)

Mag. Xaver Kainzbauer a bécsi Schotten bencés kolostor karnagya. A salzburgi zeneművészeti egyetemen (Mozarteum) tanít gregorián éneket. Széleskörű forráskutatásokat végzett, évtizedek munkájával létrehozta azt a lehetőséget, hogy az analítikus és összehasonlító kutatások számítógépen is végezhetők legyenek. Jelenleg a Cantatorium és az Eisiedelni Kódex faximiléi alapján revideált, neumázott graduale kiadásán dolgozik.