index.php
greg_fej1.gif


Utolsó frissítés: 2021.09.16.

A Gregorián Társaság nemzetközi fesztiváljai
2. Fesztivál
           2002. július 4 - 7.
Iacta cogitatum tuutm in Domino et ipse te enutriet
Vesd az Úrra gondodat, s ő majd gondoskodik róladHangversenyek (ii.)

           A II. Váci Nemzetközi Gregorián Fesztivál programjában 2002. július 5-én délután négy szkóla adott hangversenyt. A helyszín a váci Felsővárosi templom - Fehérek temploma -  volt.

          A hangversenyt Béres György a Gregorián Társaság elnöke, a fesztivál fő szervezője nyitotta meg. Köszöntötte a szép számban megjelent hallgatóságot és a közreműködőket. Szólt a gregorián éneket minden más zenétől megkülönböztető sajátságáról, arról, hogy általa Isten igéje szól hozzánk. Minden ének egy-egy imádság, ezért megszólaltatni és befogadni is csak lélekkel lehet.

          Nagy várakozás előzte meg az elsőként éneklő Pueri Cantores of Korea fellépését, hiszen a 16 meghívott együttes közül ez volt az egyetlen gyermekkar. Méginkább fokozta az érdeklődést, hogy a távoli Dél-Koreából érkeztek, Daegu városából. Az 1994-ben alakult kórus vezetője Catharina Kim nővér, aki a daegui Katolikus Egyházzenei Konzervatórium zenei igazgatója és karvezetője. Örvendetes, hogy az Eugen Cardine solesmesi bencés szerzetes által kidolgozott gregorián szemiológia, és az erre alapuló előadásmód kontinen- seken átívelve már Ázsiában is gyökeret eresztett.

          A színpompás ruhában bevonuló gyerekektől először a Iacta cogitatum kezdetű gradualét hallhattuk, amely ének a különböző előadásmódok könnyebb összehasonlítása miatt minden résztvevő kórus műsorán szerepelt. Már az első hangoknál megragadta a közönséget a gyermekkar tiszta intonációja, egységes, finom hangszíne. Puha hangindítások, belső energiával teli, hajlékony dallamformálás jellemezte előadásukat. A versust éneklő kis szólista és a kórus is fejből énekeltek, ami nagyon dicséretes, hiszen a műsorukon szereplő tételek a gregorián repertoár nagyobb lélegzetű darabjai közé tartoznak. Különösen nagy feladat volt húsvét 5. vasárnapjának offertoriuma: Iubiláte Deo universa terra. Szépen oldották meg a 65. zsoltár ujjongó örömét kifejező nagy ívű melizma megformálását, amely bejárja az ének teljes ambitusát szabadon szárnyalva a hangterjedelem két szélső pontja között. Példaszerűek voltak érzékeny zárlataik, a záróhangok nyugodt kicsengetése a templom akusztikai adottságainak megfelelően. Mivel repertoárjukon megtalálható valamennyi klasszikus stílus, valamint koreai szerzők művei is, műsoruk befejezéseként anyanyelvükön énekelték Theodora Koo kórusművét a 95. zsoltár szövegére. A közönség lelkes tapssal jutalmazta e távoli országból érkezett gyermekeket, akik a gregorián ének által valameny- nyiünkhöz közel kerültek.

          A hangverseny következő közreműködője a bécsi Schola Quasi Modo Geniti volt. A főleg férfiakból álló kórus jelenleg a schotteni Bencés apátságban teljesít liturgikus szolgálatot. A szkólát Xaver Kainzbauer vezeti, aki gregorián éneket tanít Bécsben, valamint a salzburgi Mozarteumban. Kutatási területe a zsolozsma-antifonák összehasonlítása.

          A kórus műsorában a szentmise propriumánák tételeiből mutatott be egyet-egyet: Caritas Dei introitus, Confitemini…quoniam bonus alleluia, Domine Deus offertorium, Nos vos relinquam communio. A szkóla számomra leginkább a formálás összefogottságával maradt adós. Az énekek nyugodt hullámzását hirtelen nekifutások és megtorpanások törték meg. A fesztiválra kiadott programfüzet tartalmazta az elhangzó tételek Graduale Triplex-beli oldalszámát, így az érdeklődők követhették a kottaképet és a neumákat. Szokatlan hangzást eredményezett a quilisma neumák glissandóként történő értelmezése.

          A harmadikként sorra kerülő Cum Iubilo női szkóla a belgiumi Watouból érkezett. Ez a mindössze 1500 lelket számláló kis település három évente ad otthont a Watoui Nemzetközi Gregorián Fesztiválnak, melynek legutóbb tízezer résztvevője volt. A sorrendben nyolcadik fesztiválra 2003. tavaszán kerül majd sor. Az 1977 óta működő liturgikus kórus, melynek vezetője Agnes Delbaere, Európa számos városába kapott már meghívást, rendszeresen szerepel a rádióban, televízióban, s két albumot is készített Húsvét illetve Paradisum címmel. Ezúttal a 44. zsoltár verseire komponált énekek hangzottak fel előadásukban: két graduale - Audi filia és Diffusa est- majd egy tractus és egy communio ugyanezekre a szövegekre. A nagyobb dallamegységek egybekapcsolására hallhattunk jó példát a belga kórustól. A szóló részeket háromfős szólista csoporttal oldották meg, így a nagy ívű formálást ők is meg tudták valósítani. Kár, hogy a hangismétlő neumák staccato szólaltak meg, finom "hanghullámok" helyett, s ez kicsit ideges vibrálást kölcsönzött éneklésüknek.

          A fesztivál hangversenyein hazánkat két szkóla képviselte, a Iubilate és a Cantate. Mind- kettő karnagya ifj. Sapszon Ferenc. Ez alkalommal a Cantate vegyeskar lépett fel, amely a Kodály Zoltán Kórusiskola egykori növendékeiből alakult 1996-ban. A gregorián mellett a kórusirodalom számos remekműve tartozik repertoárjukba. Kiemelkedő sikereket értek el nemzetközi versenyeken, a Linzi Kórusolimpián, valamint a Watoui Nemzetközi Gregorián Fesztiválon. Itt elhangzó műsoruk Húsvét 5. vasárnapjának, a Cantate vasárnapnak propriuma volt. Változatos formában alkalmazták a férfi és női hangok külön-külön valamint tutti megszólalását, de mindig kiegyenlített, egységes hangzást értek el. Kristálytiszta intonáció, puha hangszín, légies zárlatok jellemezték éneklésüket. A szöveg és zene tökéletes összhangja valósult meg a zsoltár-recitációkban is. A szépen megoldott, nyugodt legatók, a formai kidolgozottság  a gregorián lelkületét tükröző érett, letisztult előadást eredményeztek.

           E meggyőző és élménytadó gregorián interpretáció - mely a szemiológia kutatásaira alapszik - lelki és zenei ajándékaival gazdagon távozhatott a fesztivál közönsége a Fehérek templomában megrendezett hangversenyről.

Szabóné Polgár Edit