5. Fesztivál 5. Fesztivál
2011. július 7 - 10.

A Gregorián Társaság rendezvényein egy olyan kultúrát közvetít a zenén keresztül, amelyen keresztül közelebb kerül mindenkihez az európai kultúra és a keresztény értékrend,. Akik az egyetemes kultúrának ezt a szeletét "ízlelik", egy-egy rendezvényről, az ott kapott élményektől lelkileg felfrissülve, szakmailag gazdagodva térnek vissza a mindennapokba munkájukhoz.

Különösen igaz ez az V. Váci Nemzetközi Gregorián Fesztiválra, ahol több napon keresztül merítkezhetnek a hallgatók a legemberibb nyelv, az énekhang szépségében, a legszentebb ének által, ami a gregorián. Előző négy ilyen rendezvényünk visszhangjából tudjuk, hogy mekkora energiát ad a többnapos lelki elmélyülés, amire a Fesztivál programjai lehetőséget nyújtanak.

Az V. Váci Nemzetközi Gregorián Fesztiválra nyolc ország (Ausztria, Írország, Japán, Magyarország, Németország, Norvégia, Románia (Erdély) Szlovákia) 10 scholája, valamint három előadó érkezik. A Fesztivál páratlan és nagy hiánypótló alkalom Közép-Európa zenei életében, mivel egyaránt szól az érdeklődőknek és vállal szakmai jellegű feladatokat is. A társművészeteket is bevonja és a lelki csendességen, meditáción kívül közösségi alkalmakat is teremt. Programjainak sokoldalúsága és gazdagsága miatt a hasonló témával foglalkozó fesztiválok és kongresszusok viszonylatában a világon egyedülálló.

A nagyszabású rendezvény gerincét a liturgikus alkalmak adják, hiszen a gregorián igazi lelkülete és ereje ebben mutatkozik meg. A szentmisék változó részeit és a zsolozsmákat a szkólák szólaltatják meg, de a mise állandó részeinek éneklésébe mindenki bekapcsolódhat. A szentmisék állandó részeinek közös éneklésére előre lehet készülni. A csütörtöki és a vasárnapi főpapi szentmiséken a IV. a szombatin pedig a IX. gregorián misét énekeljük. A kották hozzáférhetők a Gregorián Társaság honlapján, de postai úton is kérhető. A hallgatóság váci és budapesti hangversenyeken is megismerkedhet olyan kiváló kórusok gregorián interpretációjával, akiknek liturgikus gyakorlata ebben sokkal nagyobb a hazai kórusoknál, mivel elsősorban ezt tekintik feladatuknak.

A Fesztivál másik célja, hogy a Nyugat-Európában folyó gregorián kutatásokba betekintést nyújtson. A Gregorián Társaság nemzetközileg elismert kutatókat hívott meg, akik ebben a témakörben tartják majd előadásaikat: Az előadásokat a gregorián ének több évtizedes tapasztalattal rendelkező, legkiválóbb kutatói tartják, akik Magyarországon még kevéssé ismertek.

A hangversenyeken és előadásokon kívül szakmai és képzőművészeti kiállítás is látogatható lesz.

A szombati nyílt nap keretében több hazai és határon túli szkóla mutatkozik be. Ezen a napon kódexmásoló és jelvénykészítő műhely is fog működni.

A Fesztivál rendezvényei ingyenesek.